Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh

dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba.
1 Korintus 10:11, TB